• BÀI KIỂM TRA HỌC CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018Môn Tiếng Việt. Lớp 3A – Bài kiểm tra đọc Họ và tên học sinh:.........................................................................................................Lớp 3ATrường Tiểu học ...
 • BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2017- 2018MÔN TOÁN LỚP 3A(Thời gian làm bài: 40 phút)Họ và tên: ………………………………………………………………….……………..... Lớp 3ATrường Tiểu học thị trấn Tây Sơn.ĐiểmLời nhận xét của giáo viênA. Trắc nghiệm: khoanh vào chữ cái ...
 • KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA KÌ I LỚP 4 - NĂM HỌC: 2017 – 2018MÔN: TIẾNG VIỆTHọ và tên học sinh:................................................................................. Lớp: 4BTrường Tiểu học Thị trấn Tây SơnĐiểmNhận xét của giáo ...
 • ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - MÔN TOÁNLỚP 4 - NĂM HỌC: 2017 – 2018 (Thời gian làm bài: 45 phút)Họ và tên: ………………...............…………………………………………Lớp 4BTrường Tiểu học thị trấn Tây Sơn.ĐiểmLời nhận xét của giáo viênPHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào ...
 • BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2017 - 2018Môn Toán. Thời gian: 45 phútHọ và tên: ……………………………………………..…..………………………………Lớp 4:………..… Trường Tiểu học thị trấn Tây SơnĐiểmNhận xétI. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời ...
 • Đề ôn tập Tổng hợp kiến thức môn Toán Lớp 5 đề 1PHẦN 1 (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúngBài 1( 0,6Cho các số thập phân: 3,794; 3,749;3,709;3,8;3,781: A. 3,709 B. 3,749 C. 3,8 D. 3,781 Bài 2( 0,6Số dư trong phép chia ...
 • ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆTLỚP 4 - NĂM HỌC: 2016 – 2017( Thời gian làm bài 40 phút) Họ và tên học sinh:.......................................................................Lớp: .................. Trường Tiểu học Thị trấn ...
 • BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. NĂM HỌC: 2016 – 2017MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 4 (Thời gian làm bài 35 phút)Họ và tên học sinh:..................................................................................................Lớp: 4CTrường Tiểu học Thị trấn ...
 • BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2016 - 2017MÔN: TOÁN. LỚP 4(Thời gian làm bài: 45 phút)Họ và tên: ………………...............…………………………………………Lớp 4CTrường Tiểu học thị trấn Tây Sơn.ĐiểmLời nhận xét của giáo viênI. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ ...
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IMÔN: TIẾNG VIỆTLỚP 4 - NĂM HỌC: 2016 -2017Họ và tên học sinh:..................................................................................................Lớp: ...
 • BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2016-2017Môn Toán- Lớp 1(Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên học sinh: ...................................................................... Lớp: 1... Trường Tiểu học Thị trấn Tây ...
 • BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017Môn: Tiếng Việt - Lớp 3 (Bài kiểm tra đọc) (Thời gian làm bài: 35 phút )Họ và tên học sinh: ……………………................................................………………………………Lớp 3…......…Trường Tiểu học ...
TÀI NGUYÊN