• Hoạt động thư viện:Bài: Cô kể em nghe. Truyện Rùa và ThỏI. MỤC TIÊU:- Bước đầu học sinh làm quen với truyện Rùa và Thỏ; biết được nhân vật Rùa và Thỏ qua câu.- Trẻ yêu thích truyện thiếu nhi, nâng cao kĩ năng lắng nghe.- Bước đầu giúp học sinh hình ...
  • CÂU LẠC BỘ TOÁN THÁNG 1 - LỚP 3NĂM HỌC 2017-2018Phần thi: Nhà toán học tí honThời gian làm bài: 5 phút Họ và tên : ................................................................................... Lớp : Câu số Nội ...
  • Tuần 16Thứ Hai ngày 18 tháng 12 năm 2017Tiếng Việt Tiết 1: Vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối. Mẫu 4.( Cô Chi dạy ) ( Dạy theo thiết kế)-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-Tiếng Việt Tiết 2: Vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối. Mẫu ...
  • Tuần 17Thứ Hai ngày 25 tháng 12 năm 2017Tiếng Việt Tiết 1: Vần / oay /, / uây / ( Dạy theo thiết kế)-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-Tiếng Việt Tiết 2: Vần / oay /, / uây / ( Cô Chi dạy )( Dạy theo thiết ...
  • Tuần 4Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2017GIÁO ÁN THAO GIẢNGGiáo viên lên lớp: Phạm Thị Thu HàLớp: 1CMôn: Tiếng Việt, Bài: Âm iViệc 0T: Ta đang học mẫu gì?H: Ta đang học mẫu /ba/.T: Thay phần đầu /b/ bằng phần đầu / h/ ta được tiếng gì?H: Ta được tiếng ...
  • Tuần 4Thứ Hai ngày 25 tháng 9 năm 2017Tiếng ViệtTiết1: Luật chính tả e,ê.( Dạy theo thiết kế)-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-Tiếng ViệtTiết 2: Luật chính tả e,ê.( Dạy theo thiết kế)-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-ToánBằng nhau.Dấu ...
  • BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016- 2017MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ . LỚP 4( Thời gian làm bài: 60 phút)Họ và tên: …………………………………………………………Lớp 4…..Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn.ĐiểmLời nhận xét của giáo viênI: Câu 1: Do đâu nhà Hồ ...
  • BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016- 2017MÔN: KHOA HỌC . LỚP 4( Thời gian làm bài: 45 phút)Họ và tên: …………………………………………………………Lớp 4…..Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn.ĐiểmLời nhận xét của giáo viên Khoanh vào chữ cái đặt trước câu ...
TÀI NGUYÊN