Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 54
Tháng 02 : 1.665

Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày-ke-hoach-day-hoc-2-buoi-ngay-11296942.html

 11/10/2015, 21:24
PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG TH TT TÂY SƠNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / KHCM Tây Sơn, ngày 06 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCHTỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI /NGÀY NĂM HỌC 2014- 2015.Căn cứ vào Công văn số B /BGDĐT-GDTH ngày / /2015của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016;Căn cứ Công văn số 1111/SGDĐT ngày 12/08/2014 của Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Tĩnh; Công văn số 196/PGDĐT-GDTH ngày 04/09/2014 của Phòng Giáo dục-Đào tạo Hương Sơn về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 cấp tiểu học;Căn cứ Hướng dẫn Số1611/SGDĐT-GDTH ngày 21/11/2012 V/v: Hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; Căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, trường Tiểu học thị Trấn Tây Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày năm học 2014-2015 như sau:I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :1. Các số liệu cơ bảna. Số lớp, học sinh:Tổng số lớp: 17. Số học sinh: 450 em; nữ: 216 em. Trong đó:- Khối 1: 3 lớp, 96 học sinh- Khối 2: 4 lớp, 92 học sinh- Khối 3: 3 lớp, 77học sinh- Khối 4: 4 lớp, 93 học sinh- Khối 5: 3 lớp, 97 học sinhb. Cán bộ, giáo viên, nhân viên :Tổng số CB-GV-NV: 32người; nữ: 31 .Trong đó : -Cán bộ quản lý: 2 người, gồm 1 hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng.-Giáo viên: 27, trong đó có 20 giáo viên văn hóa và7 giáo viên đặc thù (2 âm nhạc, 2 mĩ thuật, 1 anh văn, 1tin học, 1 thể dục)-Nhân viên: 3 người (kế toán, văn thư, y tế)c. Cơ sở vật chất:-Tổng số phòng học 17. Trong đó: cao tầng 14, cấp 4: 3.-Các phòng chức năng: 4 (nghệ thuật, tin học, thư viện, thiết bị)-Các phòng làm việc: 6 (Hiệu trưởng, PHT, văn phòng, y tế, Đội,bảo vệ)- Hệ thống vệ sinh đầy đủ cho giáo viên và học sinh.- Tổng diện tich 7907m2. Trong diện tích sân chơi bãi tập 25000m2- Cảnh quan khuôn viên: rộng rãi thoáng mát song chưa đẹp và chưa hiện đại.2. Thuận lợi:-Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và cơ cấu, 100% đạt chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn cao (93%), đa số nắm vững trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.-Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng đủ các điều kiện để tổ chức học 2 buổi/ngày.-Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD-ĐT thường xuyên chỉ đạo kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ.-Địa phương, cha mẹ học sinh đồng thuận với các chủ trương biện pháp của nhà trường.-Tổ chức bán trú cho 100% học sinh lớp 1,2 và 28 em lớp 3,4,5Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Phòng GD &ĐT Hương Sơn, 2. Khó khăn             -Cơ sở vật chất còn thiếu cho các tiết học ngoại khóa.- Một số học sinh nhà xa trường nên phần nào ảnh hưởng việc đi lại của học sinh..-Các tổ chức, đoàn thể xã hội ngoài nhà trường chưa hỗ trợ tích cực trong công tác giáo dục.III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN1. Mục tiêu:         Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT. Dạy học đáp ứng yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ năng và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ và theo quy định của chương trình. Dạy học buổi 2 nhằm củng cố kiến thức, kĩ năng, thực hành kiến thức đã học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế nhằm hỗ trợ cho việc học tập đạt hiệu quả.2. Nội dung và thời lượng dạy họcLớpLớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Số tiết dạy học, giáo dục 1b/ngày (theo QĐ16/2006/QĐ-BGD&ĐT)22232325

Danh sách file (1 files)