• A. ĐẶT VẤN ĐỀ:Trong phân phối chương trình giảng dạy ở Tiểu học, ngoài các tiết chính như toán, tiếng Việt, khoa học, lịch sử, địa lí… còn có thêm một tiết sinh hoạt tập thể vào các buổi dạy cuối tuần, đây là một tiết học có tầm quan trọng góp phần ...
  • Để lớp có một bộ máy hoạt động hiệu quả khi tham gia các hoạt động học tập, giúp học sinh làm tốt công tác tự quản khi học và có trách nhiệm về từng mảng việc xuyên suốt trong quá trình học tập mỗi lớp cần coi trọng công tác tổ chức lớp ngay từ đầu ...
  • CHUYÊN ĐềRÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LớP 1 – 2Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện chuyên đềChúng ta đang ở trong một thời đại mới, thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thời đại thông tin bùng nổ, mọi người thường ngồi với chiếc máy ...
  • Dạy hội thoại cho học sinh lớp 5I.Tổ chức dạy hội thoại:Một bài tập dạy hội thoại có thể thực hiện theo một trong hai hướng: Hướng phân tích và hướng thực hành.1.Dạy hội thoại theo hướng phân tích:Là cách dạy đưa ra những nhận xét, đánh giá các yếu ...
  • Dạng 1: Bài toán về cộng, trừ, nhân, chia tỉ số phần trăm.Các bài toán về cộng, trừ, nhân, chia tỉ số phần trăm giáo viên hướng dẫn học sinh cách thực hiện như đối với các số tự nhiên rồi viết thêm ký hiệu phần ...
  • MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH TIỂU HỌC VIẾT ĐƯỢC BÀI VĂN HAYQua thực tế giảng dạy, nhận thấy một số học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết bài tập: đặt câu, viết đoạn văn trong phân môn Luyện từ và câu hay các bài tập làm văn trong phân ...
  • PHẦN IĐẶT VẤN ĐỀ1. Lý do chọn đề tài: Mục tiêu của giáo dục là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người ...
TÀI NGUYÊN