• Chủ đề : MÙA XUÂNA- mục tiêu- Hiểu được vẻ đẹp của thiên nhiên hi mùa xuân đến .- Biết mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, . có nhiều loài hoa đua nở.-Nhận biết cuộc sống người dân nơi đây có đổi thay khi mùa xuân vềGiáo dục học sinh biết yêu quê ...
  • PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TT TÂY SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10/QĐ-THTS Tây Sơn, ngày 13 tháng 03 năm 2015QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 30/2014/TT-BGDĐT  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014 ...
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNHĐỊA LÍ HÀ TĨNHTÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (DÀNH CHO CẤP TIỂU HỌC)Sưu tầm và biên soạn:1. Ông: Trần Hậu Trung – Phó Trưởng phòng GDTH2. Ông: Dương Văn Lâm – Phó Trưởng Phòng GDTH3. Ông: Phan Duy Nghĩa – Chuyên viên ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 43/2012/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012 THÔNG TƯBAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI GIÁO DỤC PHỔ ...
  • UBND HUYỆN HƯƠNG SƠNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 220 /PGDĐTV/v: hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hương Sơn, ngày 15 ...
TÀI NGUYÊN